Åpningstider

Våre åpningstider er mandag til fredag 08:00 - 15:00.
Vi har stengt i helger og helligdager.

Hastesaker utenom ordinær åpningstid:
Ved hastesaker utenom åpningstid kan du sende mail til post@bustadstiftinga.no. Beskriv hva det gjelder, adresse og navn, samt telefonnummer. Vi vil kontakte deg så snart som mulig.

Hastesaker er: Vannlekkasjer, branntilløp, strømbrudd kun i din bolig.  (Strømbrudd på større deler av nettet får man informasjon om ved å kontakte BKK, tlf 05123).

Ved saker som omhandler brudd på ordensbestemmelser, kontaktes politiet. Vi minner om at det skal være ro i huset mellom 23:00 og 07:00.