Flytte inn

I forbindelse med innflytting i bolig hos Bustadstiftinga er det en del praktiske ting du som leietaker må ordne. Dette er utdrag fra leiekontrakt og ordensreglement, i tillegg til praktisk informasjon.

Strøm

Du vil ved innflytting bli bedt om å fylle ut en flyttemelding til vår samarbeidspartner på strøm – Fjordkraft tlf. 23 00 61 00. Bustadstiftinga sender inn signert skjema til Fjordkraft som overfører måleren til deg og ordner med alt det praktiske – du slipper med andre ord å foreta deg noe.
Dersom du etter innflytting ønsker å bytte til en annen strømleverandør er du velkommen til å gjøre det selv. Det er ingen bindingstid på ditt strømabonnement hos Fjordkraft.
Strøm
Du vil ved innflytting bli bedt om å fylle ut en flyttemelding til vår samarbeidspartner på strøm – Fjordkraft tlf. 23 00 61 00. Bustadstiftinga sender inn signert skjema til Fjordkraft som overfører måleren til deg og ordner med alt det praktiske – du slipper med andre ord å foreta deg noe.
Dersom du etter innflytting ønsker å bytte til en annen strømleverandør er du velkommen til å gjøre det selv. Det er ingen bindingstid på ditt strømabonnement hos Fjordkraft.
Forsikring
Bustadstiftingas huseierforsikring dekker ikke ditt innbo. Du må selv ta kontakt med forsikringsselskap for innboforsikring. Dette plikter du å gjøre ifølge husleieavtalen pkt 20.
Folkeregisteret
Du som leietaker plikter å sende flyttemelding til folkeregisteret. Skjema finner du på: https://www.skatteetaten.no/
Posten
Husk å melde adresseendring til postverket. Her får du også adresseforandringskort som du kan sende ut til dine kontakter, samt at du kan bestille postkasseskilt. Et slikt skilt koster ca. 120,- kroner og må betales av leietaker. https://www.posten.no/
Fjernsyn/Internett
Du tar selv kontakt med leverandør for å registrere nytt abonnement. Det er parabol/Risk-TV antenne eller fibernett installert på våre bygg.. Tuner/decoder må du bestille selv. Der det er montert Altibox/Telenor fiber skal decoder og tilhørende utstyr følge boligen. Du bestiller da bare abonnement. Det er ikke tillatt å sette opp egen parabolantenne eller trådløst bredbånd på noen av Bustadstiftingas eiendommer. Disse blir i så fall tatt ned. Unntak avtales med Bustadstiftinga.
Klage
Fra tid til annen kan det oppstå problemer fordi leietakere ikke overholder husordensreglene. Vi er opptatt av å ha gode bomiljø i våre boliger, og er avhengige av tilbakemeldinger for å kunne følge opp dette. Ved brudd på husordensreglene eller andre ureglementerte forhold i bomiljøet burde det rettes skriftlig klage til Bustadstiftinga, Gjertrudvegen 9A, 5353 Straume, eller post@bustadstiftinga.no. Dette er nødvendig for å kunne følge opp saken ved gjentatte klager over samme forhold. Gjentakende klager på samme forhold fører ofte til konsekvenser for leieforholdet.

Gå til vår kontaktside for å melde inn klage

Kontaktside
Vedlikehold
Bustadstiftinga er hovedansvarlig for vedlikeholdet av din bolig. Det er imidlertid ditt ansvar å kontrollere og vedlikeholde:
  • Filter til kjøkkenviften
  • Røykvarslere (bytte batteri)
  • Brannslukningsapparat
  • Rengjøring av sluk og vannlås
  • Vask av fellesgang der det er aktuelt
  Åpne tette avløp pga brukerfeil
Oppvaskmaskin
Leietaker har anledning til å koble til oppvaskmaskin selv. Det fordrer imidlertid at monteringen gjøres forskriftsmessig (alle pakninger må være intakt, det skal brukes slangeklemme på avløpsrør, ved behov for overgang på vannrør må kobling stryes m.m.). Dersom du ikke har kunnskap om montering av oppvaskmaskin anbefales det å bruke rørlegger. Bruk av rørlegger må du som leietaker bestille og betale selv.

Oppvaskmaskiner som man kobler til selv skal kontrolleres av vår vaktmester. Vi ber derfor om at du melder ifra på telefon 4685 8888 når du har montert oppvaskmaskin. Oppvaskmaskiner som er montert feil eller skadeverk i forbindelse med montering vil bli utbedret under kontroll, for leietakers regning. Det samme gjelder reparasjon av vannlekkasje/vannskader som følge av feilmontering. Vår husforsikring gjelder ikke i slike tilfeller.
Vaskemaskin / Tørketrommel
Montering og bruk av vaskemaskin i annet rom enn bad, eller bruk av tørketrommel i rom uten tilstrekkelig ventilasjon er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke. Når det gjelder tørketrommel anbefaler vi bruk av kondenstørketrommel da våre leiligheter som regel ikke har ventil for kondensslange.
Oppussing
All oppussing skal avtales med Bustadstiftinga. Oppussing skal ikke skje på eget initiativ, uten at vi er underrettet. Det er ikke tillat å gå i gang med eksempelvis maling, tapetsering, bytte av dører osv. Dersom du likevel gjør dette vil det kunne medføre erstatningsansvar.
Søppel og avfall
Alt søppel og avfall skal legges i beholdere som tilfredsstiller gjeldende forskrifter. Det er kildesortering i Øygarden Kommune. Poser med søppel skal ikke mellomlagres ved ytterdør eller i yttergang, men skal bringes direkte i riktig søppelspann. Dersom søppelspannet må anbringes til tømmested, skal riktig spann hentes etter tømming.

Alt avfall i forbindelse med flytting (pappesker osv) skal fraktes direkte til ØyVARs gjenbruksstasjon på Straume og avhendes der for leietakers regning.

Søppelspannet som tilhører leiligheten er kun ment for husholdningsavfall. Avfall som er volumkrevende (vaskemaskiner, microbølgeovner, tepper osv) skal fraktes til gjenbruksstasjonen på Straume, og må avhendes der – på lik linje med andre husstander i Øygarden Kommune. Slike gjenstander skal heller ikke mellomlagres i yttergang eller utenfor boligen. ØyVAR har en god og informativ nettside. https://www.øyvar.no