Flytte inn

I forbindelse med innflytting i bolig hos Bustadstiftinga er det en del praktiske ting du som leietaker må ordne. Dette er utdrag fra leiekontrakt og ordensreglement, i tillegg til praktisk informasjon.

Strøm

Ved innflytting vil du samtidig bli innmeldt på strømmåler til netteier. I våre leiligheter er dette BKK. Leietaker må selv ta kontakt med en strømleverandør for å opprette et strømabonnement. Man mottar som regel et skriv fra BKK i posten om at man er registrert på strømmåler og at man bør opprette et strømabonnement.
Strøm
Ved innflytting vil du samtidig bli innmeldt på strømmåler til netteier. I våre leiligheter er dette BKK. Leietaker må selv ta kontakt med en strømleverandør for å opprette et strømabonnement. Man mottar som regel et skriv fra BKK i posten om at man er registrert på strømmåler og at man bør opprette et strømabonnement.
Forsikring
Bustadstiftingas huseierforsikring dekker ikke ditt innbo. Du må selv ta kontakt med forsikringsselskap for innboforsikring. Dette plikter du å gjøre ifølge husleieavtalen pkt 20.
Folkeregisteret
Når du får ny adresse plikter du å sende flyttemelding til folkeregisteret. Skjema finner du på: https://www.skatteetaten.no/
Posten
Husk å melde adresseendring til postverket. Her får du også adresseforandringskort som du kan sende ut til dine kontakter, samt at du kan bestille postkasseskilt. Et slikt skilt koster koster ca 120,- kroner og må betales av leietaker. http://www.posten.no/
Fjernsyn
Du tar selv kontakt med leverandør for å registrere nytt abonnement. Det er parabol eller kabel-tv installert på våre bygg. Nye bygg er tilkoblet fibernett dersom mulig å levere til aktuelle bolig. Tuner/decoder må du bestille selv. Der det er montert Altibox skal decoder og tilhørende utstyr følge boligen. Du bestiller da bare abonnement. Det er ikke tillatt å sette opp egen parabolantenne på noen av Bustadstiftingas eiendommer. Disse blir i så fall tatt ned. Unntak avtales med Bustadstiftinga og gjelder kun dersom vi ikke kan levere kabel-tv eller felles parabolanlegg.
Klage
Fra tid til annen kan det oppstå problemer fordi leietakere ikke overholder husordensreglene. Vi er opptatt av å ha gode bomiljø i våre boliger, og er avhengige av tilbakemeldinger for å kunne følge opp dette. Ved brudd på husordensreglene eller andre ureglementerte forhold i bomiljøet burde det rettes skriftlig klage til Bustadstiftinga, Gjertrudvegen 9A, 5353 Straume, eller post@bustadstiftinga.no. Dette er nødvendig for å kunne følge opp saken ved gjentatte klager over samme forhold.

Gå til vår kontaktside for å melde inn klage

Kontaktside
Vedlikehold
Bustadstiftinga er hovedansvarlig for vedlikeholdet av din bolig. Det er imidlertid ditt ansvar å kontrollere og vedlikeholde:
  • Filter til kjøkkenviften.
  • -Røykvarslere
  • -Brannslukningsapparat
  • -Rengjøring av sluk og vannlås.
Oppvaskmaskin
Leietaker har anledning til å koble til oppvaskmaskin selv, dersom det er "Waterstop" på aktuelle oppvaskmaskin. Dersom det ikke er waterstop på den, skal installasjon gjøres av rørlegger. Dette må du som leietaker bestille og betale selv. Leietaker plikter å fremvise kvittering fra rørlegger/montør på utført arbeid dersom det er en oppvaskmaskin uten waterstop som er montert.
Dersom det oppstår vannlekkasjer i forbindelse med oppvaskmaskin, og montering av oppvaskmaskin uten waterstop er utført av leietaker - må reparasjon av skader knyttet til lekkasjen dekkes av leietaker.
Vaskemaskin / Tørketrommel
Montering og bruk av vaskemaskin i annet rom enn bad, eller bruk av tørketrommel i rom uten tilstrekkelig ventilasjon er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke. Når det gjelder tørketrommel anbefaler vi bruk av kondenstørketrommel da våre leiligheter som regel ikke har ventil for kondensslange.
Oppussing
All oppussing skal avtales med Bustadstiftinga.
Det er ikke tillatt å gå i gang med eksempelvis maling eller tapetsering, bytte av dører osv. Dersom du likevel gjør dette vil det kunne medføre erstatningsansvar.
Søppel og avfall
Alt søppel og avfall skal legges i beholdere som tilfredstiller gjeldende forskrifter. Det er kildesortering i Øygarden Kommune. Poser med søppel skal ikke mellomlagres ved ytterdør eller i yttergang, men skal bringes direkte i riktig søppelspann. Dersom søppelspannet må anbringes til tømmested, skal riktig spann hentes etter tømming.
 
Alt avfall i forbindelse med flytting (pappesker osv) skal fraktes direkte til FjellVars gjennbruksstasjon på Straume og avhendes der for leietakers regning.
 
Søppelspannet som tilhører leiligheten er kun ment for husholdningsavfall. Avfall som er volumkrevende (vaskemaskiner, microbølgeovner, tepper osv) skal fraktes til gjenbruksstasjonen på Straume, og må avhendes der – på lik linje med andre husstander i Øygarden Kommune. Slike gjenstander skal heller ikke mellomlagres i yttergang eller utenfor boligen. FjellVAR har en god og informativ nettside. http://www.fjellvar.as
 
Vi ønsker deg hjertelig velkommen som leietaker hos Bustadstiftinga, og håper du vil trives i din nye bolig.