Boligsøker

Det er vanskeligstilte på boligmarkedet i Øygarden Kommune som har anledning til å søke om leie av bolig hos Bustadstiftinga. Dersom du bor i en av våre nabokommuner er det disse du må henvende deg til. Unntak gjøres der det er spesielle forhold som tilsier det.

Husk å les tildelingskriter før du søker

Lenker

Det er to tilbydere av kommunale boliger i kommunen. Oppfyller du kriteria til kommunal bolig kan du søke kommunal bolig hos Bustadstiftingaog Øygarden Kommune. NB! Det må søkes på egne skjema til begge aktører.


Søknadsskjema
Bustadstiftinga
Unialltid støtter ikke Internet Explorer
Vi anbefaler: Google Chrome, Mozilla Firefox eller Opera

Søknadsskjema
Øygarden Kommune

OBS!

Når du velger Søknadsskjema kan kan du velge i alle utleieboligene Bustadstiftinga har, uavhengig om de er ledige eller opptatte.   
Dette fordi vi ønsker å vite hvor du helst vil bo, og hvilket prisnivå du kan håndtere.
  
Velg den boligen du ønsker, og gå til handlekurven hvor du velger Gå til søknad og fyller ut denne. Legg ved relevante vedlegg, enten som pdf eller bilde av dokumentet.

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av en eller flere av disse punktene:
  • Økonomiske årsaker
  • Nedsatt funksjonsevne
  • Helsemessige eller sosiale problemer
  • Andre forhold som gjør boligsituasjonen vanskelig
Det er vanligvis sammensatte årsaker til at personer blir vanskeligstilt på boligmarkedet. Vi setter oss godt inn i hver enkelt søknad for å kunne vurdere hvordan behovet er. Vi ønsker derfor at du fyller ut søknaden grundig slik at vi får et godt vurderingsgrunnlag. Alle søknader må sendes elektronisk.

 Bustadstiftinga har taushetsplikt, men også opplysningsplikt dersom det skulle fremkomme informasjon som for eksempel er av betydning for barns velferd.

Kriterier og vilkår

  • Søker må ha lovlig opphold i Norge
  • Søker må være fylt 18 år og uten uoppgjorte restanser fra tidligere leieforhold hos Bustadstiftinga
  • Du må kunne vise til å ha bodd i Øygarden Kommune siste 12 mnd.
  • Søker må være uten, eller i ferd med å bli uten egnet bolig.
  • Søker kan ikke ha inntekt, formue, sekundærbolig eller andre verdier som gjør at man kan skaffe seg egnet bolig.
  • Tidligere brudd på leiekontrakt som har medført utkastelse, vil medføre en karantenetid på to år.
 Bustadstiftinga gjør oppmerksom på at søknader som ikke fyller kriteriene vil bli avslått. 

Dersom du tidligere har vært leietaker hos Bustadstiftinga og brudd på leiekontrakten har medført utkastelse, vil du få en karantenetid på to år før du kan søke igjen.