Om Bustadstiftinga

Bustadstiftinga har omlag 400 boliger i Øygarden Kommune. Halvparten av disse er utleieboliger der man kan søke om å få tildelt en bolig for en tidsbegrenset leieperiode på 3 år. Boligene er lokalisert spredt i hele Øygarden Kommune, men vi deler inn i fire soner: Ågotnes, Vestsiden, Fjell og Straume. Dersom du får tildelt bolig, er det ikke sikkert du får bolig i det området du helst ønsker. Da kan vi vurdere om det er spesielle hensyn som tilsier at du må tildeles bolig i et spesielt område, for eksempel barnehageplass eller skoleplass. Vi forsøker fortrinnsvis å tildele bolig som ligger slik til at barna skal slippe å bytte skole.

Målgruppe

Målgruppen er vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilt menes det  at det av ulike årsaker foreligger hindringer som gjør det vanskelig å leie privat, eller at man ikke får lån for anskaffelse av egen bolig. Det må fremkomme tydelig i søknaden hva som er årsakene til at det ikke lykkes for deg å skaffe bolig på egen hånd, og du må kunne vise til at du har vært folkeregistrert i Øygarden Kommune de siste 12 månedene. 

Boligene

Alle utleieboligene ligger greit til i forhold til kollektivtransport, og vi legger til rette for gode bomiljø der alle kan trives og finne sin plass. Vi har et spesielt fokus på å hjelpe vanskeligstilte familier, og har fokus på at barna skal kunne vokse opp i trygge omgivelser. Vi har samarbeid med boligkontoret i Øygarden Kommune om tildeling av boliger. Bustadstiftinga leier også ut omsorgsboliger, men disse er ikke søkbare her. For å bli tildelt omsorgsbolig må man søke direkte til Øygarden Kommune. 

Vi tilbyr

God standard på boligen Lokalisert nært kollektivtransport, -Varierende størrelser fra små hybler til store familieleiligheter. - Vi forsøker å tildele bolig som passer ditt behov, selv om boligens størrelse skal være nøktern i forhold til antall personer i husstanden.  
-Trygghet med ordnede leieforhold
-Vakmestertjenester for oppgaver som ikke faller innunder leietakers egen vedlikeholdsplikt.
-Kort oppsigelsestid

 
Organisasjonsnummer: 957 693 660
Bankkonto: 8580 14 14570