Informasjon om internett

Informasjon vedrørende bredbånd (internett) 


Det finnes i dag fire bredbåndsløsninger på markedet. 
  • Fiberbredbånd 
  • Bredbånd over kobbernett (dette er i ferd med å fases ut)
  • Trådløst Bredbånd (som ikke er tillat i våre boliger) 
  • Mobilt Bredbånd
Leietaker bestiller selv abonnement utfra hvilke bredbåndsløsninger som er installert i boligen. Det flere ulike leverandører, de mest brukte er: Telenor, Bergen Fiber og NexGenTel.


Fiberbredbånd
er en rask og stabil løsning. De fleste av våre boliger har fiberbredbånd installert.
For de boligene som ikke har fiber bredbånd arbeides det aktivt med å få fiberbredbånd installert.

Bredbånd over kobbernettet
er en løsning som finnes i de fleste av våre boliger. Det er internett levert over «den gamle gode telefonledningen». Denne løsningen er i ferd med å fases ut. Telenor selger ikke lenger denne bredbåndsløsningen til nye leietakere, og flere av våre leietakere som allerede er kunde har fått melding om at abonnementet opphører.

Trådløst bredbånd
er en løsning som innebærer å montere en ekstern antenne på husvegg m.m..
Vi opplever at leverandørene prøver å selge den nye bredbåndsløsningen uten at det er klarert med huseier. Vi minner derfor om at trådløst bredbånd ikke er tillat på våre bygg/boliger.
 

Mobilt bredbånd
er en bredbåndsløsning over mobil nettet, og som egner seg godt for de som ikke brukes så mye data. Denne løsningen krever ingen installering.
 
For mer informasjon ta kontakt med Bustadstiftinga på 
telefon 4685 8888 eller e-post  post@bustadstiftinga.no